iPod nano 6 維修 彙整 - 御久手機快速維修

iPod nano 6 維修

iPod nano 6 電池膨脹

iPod nano 6 電池膨脹 換電池 電池更換

iPod nano 6 電池膨脹 換電池 電池更換 iPod nano 6 電池膨脹 換電池 電池更換 客人說這台太久沒用,想到時拿出來 就看到螢幕已經浮起 也無法使用,要充電才能開機 送過來,我們一 …

iPod nano 6 電池膨脹 換電池 電池更換 閱讀更多 »

iPod nano 6 電源鍵卡住

iPod nano 6 電源鍵卡住 電源鍵無法按 按了沒反應

iPod nano 6 電源鍵卡住 電源鍵無法按 按了沒反應 iPod nano 6 電源鍵卡住 電源鍵無法按 按了沒反應 nano6用久了,或常摔機就容易產生電源鍵下陷噢 也是常修的問題,通病啊 音 …

iPod nano 6 電源鍵卡住 電源鍵無法按 按了沒反應 閱讀更多 »

Scroll to Top