iPod Touch 6 換電池 電池更換 | 專業iPod維修 - 御久手機快速維修
iPod Touch 6 換電池

iPod Touch 6 換電池 電池更換

iPod Touch 6 換電池 電池更換

iPod Touch 6 換電池 電池更換

這台iPod Touch6 機主說蓄電力很差

很容易有電直接就變關機

要來換個電池

拆開發現電池有些微膨脹了

難怪電池不給力

更換一個新電就就ok了

iPod Touch 6 換電池
ipod touch 6 換電池 直接就拆開了,修很快都忘了拍
iPod Touch 6 換電池
touch 6 電池更換,電池是要焊接的
iPod Touch 6 換電池
iPod Touch 6 換電池 維修完畢
Scroll to Top